Posthistorie

Jeg har altid interesseret mig meget for posthistorie. Et af områderne er pakketaksterne fra Danmark til udlandet, som er præsenteret andetsteds. Det er nok især posthistoriske emner fra mellemkrigsperioden, der har min særlige opmærksomhed. Det er også i mellemkrigsperioden, at man anvender de tofarvede Christian X frimærker, så det er naturligt, at min store interesse for disse frimærkeudgaver også smitter af på det posthistoriske aspekt.

Jeg præsenterer her de artikler, jeg allerede har udgivet om dansk posthistorie, og nye artikler vil efterhånden blive fremlagt her.

Flyvepost 1920

Reklamer med frimærker

Postforbindelsen til Anholt eller fra Skagen til Gedser

Reklamer med frimærker II

Radiobreve

En forfalskning? Om blå stempler 1921

Sjældne takster for anbefalede breve til udlandet

En telefonregning (1919)Hvad brevet kan fortælle – eller “Sporløs for filatelister”

Takster ved Aggersund Færgefart 1918-1942

Et historisk brev – den japansk-russiske krig 1904

Om at regne den ud

Kassebreve

Breve til berømte personer – Eleanor Powell

Adressebreve og adressekort

Postopkrævninger på brevforsendelser til Sverige

Indleveringsgebyr

Frankostempler: Danmark nr. 1?

Returporto for pakker

Engelsk militær censur i Tyskland 1919

Hvad er natekspres?

Besvarelse af uanbringelighedsmeddelelse

Hvordan kan man tidsbestemme et posthistorisk objekt

Novemberrevolutionen i Tyskland 1918 – et tidsdokument