Foredrag

Jeg har holdt foredrag om mange forskellige filatelistiske emner. Typisk er forlægget til foredraget en PowerPoint præsentation. Her præsenterer jeg nogle af disse oplæg til foredrag. Foredraget som sådan er altid mundtligt, så det er ikke alle informationer, man kan få ud af at kigge på præsentationen. Igen er filen en pdf-fil.

Anvendelsen af danske højværdier på danske forsendelser 1875-1940

Klassisk Mexico 1856-1883

Centralpostbygningen 100 år

Cyklens historie

Danmark tofarvet Christian X – pladning, tryk og varianter

Danmark tofarvet Christian X- posthistorie

Pakketakster fra Danmark til udlandet 1881-1996