Postsager i Rigsarkivet

Det er en udbredt misforståelse at Enigma har postvæsenets arkiver. Det er ikke tilfældet. Kun ca. 3% af arkivalierne er der. Resten – 97% – befinder sig i Rigsarkivet.

Jeg har arbejdet med at skabe et overblik over de arkivsager, som er blevet afleveret fra det danske post- og telegrafvæsen til Rigsarkivet. Der er blevet afleveret ad flere omgange: 1885, 1896, 1936, 1951, 1975, 1988 og 1998-99.

Systematikken er forskellig fra aflevering til aflevering. Nogle er veldokumenterede og andre er ikke. Det er svært at navigere i Rigsarkivets bestillingsdatabase – DAISY. Og det ser ud til at ikke alt er tilgængeligt til bestilling via hjemmesiden: www.sa.dk

Der er her for det første en indføring i, hvordan man navigerer i postsagerne i Rigsarkivet. PDF-filen kan tilgåes her.

I 1900 blev udgives en trykt oversigt over de første afleveringer. Afleveringer hvad angår postvæsenet er tilgængeligt her.

Denne oversigt blev genudgivet i en folieregistratur 267, som er tilgængelig på Rigsarkivets hjemmeside. Der er tilføjet en masse oplysninger med blyant og alle pakkerne er nummererede. Og de små afleveringer fra 1936 og 1951 er inkluderet i oversigten.

Formentlig 1975 blev der afleveret materiale for perioden 1848-1873. Jeg har forsøgt at lave en summarisk oversigt over denne aflevering som angiveligt ikke er tilgængelig i DAISY. Denne kan ses her.

Hele afleveringen i 1988, som omfatter omkring 4000 kasser kan se på DAISY, dog er de første ca. 1800 kasser ikke med. Dem har jeg forsøgt at give en summarisk oversigt over her.

Afleveringen 1998-99 skal ses på DAISY.

Der er udførligt henvisning til disse i min rapport over, hvordan man navigerer i Rigsarkivet.