Færøerne

I forbindelse med udarbejdelsen af mit speciale i historie til min kandidatudddannelse på universitetet omkring den danske skibsforbindelse til Island 1774-1879, stødte jeg også på en del arkivmateriale om det færøske postvæsen. Postdampskibe fra København anløb jo både Skotland og Færøerne på vej op til Island. For den tidlige posthistorie henviser jeg til de artikler, som er nævnt på siden om Island. Det er derudover blevet til 2 artikler. Artiklen om de tidlige poststeder er også blevet bragt i det færøske kundeblad udgivet af postvæsenet.

De tidlige poststeder og brevsamlingsstederne på Færøerne

Moderne raritet fra Færøerne (om de brændte Europamærker)